Wat wij doen

Marktonderzoek

NL-Eyes biedt een keur aan onderzoeksmogelijkheden aan, zowel kwantitatief als kwalitatief, om inzicht te krijgen in uw imago, de tevredenheid en loyaliteit van uw klanten en medewerkers en/of de effectiviteit van uw communicatie en reclame.

Methodieken & Open-Eyes

Afhankelijk van uw vraagstelling wordt gekozen voor de beste datacollectiemethodes. Voor online onderzoek beschikken wij over de eigen ontwikkelde tool Open-Eyes.

Onze onderzoeksfilosofie

Onderzoek is een managementinstrument

Met de onderzoeksresultaten wordt het management in staat gesteld zwakke en sterke punten op te sporen en beleid te ontwikkelen waarbij sterke punten gehandhaafd blijven en zwakke punten kunnen worden aangepakt.

Onderzoek is geen doel op zich

Onderzoek moet in onze opvatting onderdeel zijn van een continu verbeteringstraject. Het is van essentieel belang voor het vertrouwen van de klanten en/of medewerkers dat het management onderzoeksresultaten daadwerkelijk terugkoppelt op het beleid. Omdat het tijd kost om herkenbare veranderingen door te voeren is in onze optiek een onderzoek éénmaal per twee jaar voldoende.

Onderzoek is een vak

De basis van goed onderzoek is een goede vragenlijst. Een juiste operationalisatie in begrijpelijke en bij de belevingswereld van de respondent aansluitende en voor de processen relevante vragen is essentieel. Ook na het veldwerk moet op veel aspecten gelet worden. Veel kan er worden geautomatiseerd; maar op andere punten in het proces moet de onderzoeker ‘gewoon’ mensenwerk blijven leveren.
Kwalitatief onderzoek is bij uitstek mensen werk. Een goede checklist, goede interviewvaardigheden en het vermogen om net even iets dieper te graven zijn essentieel.
Alle onderzoek moet uitmonden in goede, heldere rapportages voorzien van duidelijke en onderbouwde aanbevelingen.

BE BOLD

Onze klantenfilosofie

Bij ons staan service, snelheid en het nakomen van onze beloftes hoog in het vaandel. Als het gaat om de inhoudelijke kant van de serviceverlening dan stellen wij ons echter niet slaafs op. U wilt tenslotte een sparring partner, een ‘kritische’ vriend. U heeft behoefte aan deskundigheid; zowel op het vlak van onderzoek als het inhoudelijke en organisatorische vlak. U bepaalt het niveau van de samenwerking; van confectie tot maatwerk, van veel zelf doen tot alles uitbesteden.

Voor de volgende klanten hebben wij werkzaamheden verricht:

Over Ons

Arie Luiten

Arie Luiten

Ik ben afgestudeerd als sociaal psycholoog met methoden en technieken als afstudeeraccent. Voordat ik mijn eigen bedrijf oprichtte ben ik werkzaam geweest als hoofd marketing en marktonderzoek bij de Consumentenbond en als hoofd marketing bij Weekbladpers Tijdschriften. Als manager ben je vooral bezig met vergaderen en het managen van anderen. De roep om weer ‘lekker met onderzoek bezig te zijn’ (elk onderzoek is een ontdekkingstocht) werd zo sterk dat ik in 2000 ben gestart met NL-Eyes. Een beslissing waar ik nog steeds erg blij mee ben.

Overige
Web & Advies

Overige

Uiteraard zijn er achter de schermen meer mensen waar ik een beroep op doe voor zaken die zij veel beter kunnen dan ik; websites bouwen (Zita Luiten), programmatuur Open Eyes bouwen en onderhouden ( Menno Luiten) . We werken samen met organisatieadviesbureau de Vaan (http://www.devaan.nl) en met Panelclix voor het doen van grootschalige onderzoeken onder de Nederlandse bevolking.