Met ingang van 1 januari jl. heb ik in verband met mijn pensionering en daarna emigratie naar Zweden, NL-Eyes opgeheven.
Ik wil alle klanten die ik in de afgelopen 22 jaar heb mogen helpen met hun onderzoeks- en adviesvragen, heel erg hartelijk danken voor het vertrouwen en  -de  in sommige gevallen- jarenlange fijne samenwerking. Het was een eer en genoegen om met jullie te mogen werken.
Het ga u allen goed!

Met hartelijke groet,
Arie Luiten